Informácia o voľných pracovných miestach

 

Informácia

 

o voľných pracovných miestach v ZSS v pôsobnosti TTSK

 

(zákon č. 552/2003 Z. z. - § 6 ods. 1)

 

 

Názov zamestnávateľa

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi

 

Adresa zamestnávateľa

Ižop - Pusta 1936/1, 93201 Veľký Meder

 

Funkcia

Manažér kvality

 

Kvalifikačné predpoklady

(požadované vzdelanie)

 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Základná zložka mzdy (hrubom)

Tarifný plat od 806,00 € + príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky

 

Práca s počítačom, prax vítaná

Zoznam požadovaných dokladov

-        Žiadosť o zamestnanie

-        Životopis

-        Doklad o dosiahnutom vzdelaní

 

Iné

Ubytovanie neposkytujeme

 

Termín nástupu

ihneď

 

Kontakt - ďalšie informácie

Némethová Adriana, č. tel. : 031/5552197

Email :

 

 

Informácia

 

o voľných pracovných miestach v ZSS v pôsobnosti TTSK

 

 

(zákon č. 552/2003 Z. z. - § 6 ods. 1)

 

 

Názov zamestnávateľa

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi

 

Adresa zamestnávateľa

Ižop - Pusta 1936/1, 93201 Veľký Meder

 

Funkcia

sestra

 

Kvalifikačné predpoklady

(požadované vzdelanie)

 Úplne stredné odborné vzdelanie

 

Základná zložka mzdy (hrubom)

Tarifný plat od 551,50 € + príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky

 

Práca s počítačom, prax vítaná

Zoznam požadovaných dokladov

-        Žiadosť o zamestnanie

-        Životopis

-        Doklad o dosiahnutom vzdelaní

 

Iné

Ubytovanie neposkytujeme

 

Termín nástupu

ihneď

 

Kontakt - ďalšie informácie

Némethová Adriana, č. tel. : 031/5552197

Email :

 

 

 

Informácia

 

o voľných pracovných miestach v ZSS v pôsobnosti TTSK

 

 

(zákon č. 552/2003 Z. z. - § 6 ods. 1) 

 

Názov zamestnávateľa

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi

 

Adresa zamestnávateľa

Ižop - Pusta 1936/1, 93201 Veľký Meder

 

Funkcia

Zdravotnícky asistent

 

Kvalifikačné predpoklady

(požadované vzdelanie)

 Úplne stredné odborné vzdelanie

 

Základná zložka mzdy (hrubom)

Tarifný plat od 520,00 € + príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky

 

Práca s počítačom, prax vítaná

Zoznam požadovaných dokladov

-        Žiadosť o zamestnanie

-        Životopis

-        Doklad o dosiahnutom vzdelaní

 

Iné

Ubytovanie neposkytujeme

 

Termín nástupu

ihneď

 

Kontakt - ďalšie informácie

Némethová Adriana, č. tel. : 031/5552197

Email :